ตารางรถบัสพิษณุโลก – หัวหิน – ดอนสัก ( ท่าเรือไปเกาะสมุย )

ตารางรถบัสพิษณุโลก – หัวหิน – ดอนสัก ( ท่าเรือไปเกาะสมุย )

ตารางรถบัสพิษณุโลก – หัวหิน – ดอนสัก ( ท่าเรือไปเกาะสมุย )

 

 

 

ตารางการเดินรถบัส พิษณุโลก – หัวหิน  – ดอนสัก ( ท่าเรือไปเกาะสมุย )

ให้บริการโดยกรีนบัส มาตรฐาน ม.1(ก),มาตรฐาน ม.1(ข)

เวลาออกจากพิษณุโลกถึงหัวหินถึงดอนสัก
16.10 00.3008.45

ค่าโดยสารรถบัสนครสวรรค์ – หัวหิน  ป.1  ราคา 600 บาท วีไอพี ราคา 780 บาท
ค่าโดยสารรถบัสพิษณุโลก – หัวหิน    ป. 1 ราคา 700 บาท วีไอพี ราคา 920 บาท

ผู้โดยสารโปรดตรวจสอบเที่ยวรถและค่าโดยสารได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า Green Bus 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 โทรติดต่อ 081-5337552 , 091-1474799 เเผนที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 โทรติดต่อ 055-986225  เเผนที่

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

รถผ่านพิษณุโลก – นครสวรรค์ – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – ชะอำ – หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – ท่าเรือซีทรานเฟอรี่ – ท่าเรือราชาเฟอรี่

 

ตารางการเดินรถบัส ดอนสัก ( ท่าเรือไปเกาะสมุย ) – หัวหิน – พิษณุโลก

ให้บริการโดยกรีนบัส มาตรฐาน ม.1(ก),มาตรฐาน ม.1(ข)

เวลาออกจากดอนสักถึงหัวหินถึงพิษณุโลก
14.1523.3007.15

ค่าโดยสารรถบัสหัวหิน – นครสวรรค์  ป.1  ราคา 600 บาท วีไอพี ราคา 780 บาท
ค่าโดยสารรถบัสหัวหิน – พิษณุโลก    ป. 1 ราคา 700 บาท วีไอพี ราคา 920 บาท

ผู้โดยสารโปรดตรวจสอบเที่ยวรถและค่าโดยสารได้ที่
ฝ่ายบริการลูกค้า Green Bus 

จุดจอดรถหัวหิน โทร.089-1710013   เเผนที่

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

รถผ่านพิษณุโลก – นครสวรรค์ – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – ชะอำ – หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – ท่าเรือซีทรานเฟอรี่ – ท่าเรือราชาเฟอรี่

บทความอื่นๆที่น่าสนใจบทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Send this to a friend