ตารางรถบัส ขอนแก่น – หัวหิน – ภูเก็ต

ตารางรถบัส ขอนแก่น – หัวหิน – ภูเก็ต

ตารางรถบัส ขอนแก่น – หัวหิน – ภูเก็ต

ตารางการเดินรถบัส ขอนแก่น – หัวหิน  – ภูเก็ต

ให้บริการโดยสมบัติทัวร์ รถมาตรฐาน ก VIP

เวลาออกขอนแก่นถึงหัวหินถึงภูเก็ต
15.30 1.3012.19

ค่าโดยสารรถบัส ขอนแก่น – หัวหิน 935 บาท ,  ค่าโดยสารรถบัส ขอนแก่น –  ภูเก็ต 1,506 บาท

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
เวลาจำหน่ายตั๋ว ( 06.00 – 22.30 น. )
สมบัติทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3
โทรติดต่อ 043-471-577 เเผนที่/

รถผ่าน – ชัยภูมิ, สระบุรี, บ้านตาขุน, ทับปุด, โคกกลอย, ถลาง, ท่าเรือ

ตารางการเดินรถบัส ภูเก็ต – หัวหิน – ขอนแก่น

ให้บริการโดยสมบัติทัวร์ รถมาตรฐาน ก VIP

เวลาออกจากภูเก็ตถึงหัวหินถึงขอนเเก่น
16.001.0012.49

ค่าโดยสารรถบัสหัวหิน – ขอนแก่น 935 บาท ,  ค่าโดยสารรถบัส ภูเก็ต –  ขอนแก่น 1,506 บาท

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
เวลาจำหน่ายตั๋ว ( 08.00 – 19.00 น. )
สมบัติทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ตแห่งที่ 2
โทรติดต่อ 076-373-228,081-868-4148 เเผนที่

รถผ่าน – ท่าเรือ ถลาง โคกกลอย ทับปุด บ้านตาขุน สระบุรี ชัยภูมิ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจบทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Send this to a friend