ตารางรถบัส กรุงเทพฯ – หัวหิน

ตารางรถบัส กรุงเทพฯ – หัวหิน

ตารางรถบัส กรุงเทพฯ – หัวหิน

ตารางการเดินรถบัส กรุงเทพฯ – หัวหิน

โดยสมบัติทัวร์จุดขึ้นรถ วิภาวดี 13
บริษัทสมบัติทัวร์ สาขาวิภาวดี โทร.1215  เวลาทำการ ( 04.00 – 21.00 น. ) เเผนที่

เวลาออก เวลาถึงค่าโดยสาร
06.00 10.00 จองตั๋วเลย
08.2012.20 จองตั๋วเลย
14.2018.20 จองตั๋วเลย
18.3022.30 จองตั๋วเลย

โดยหัวหินปราณทัวร์จุดขึ้นรถ สายใต้ใหม่
บริษัทหัวหิน ปราณทัวร์ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ช่องที่ 7  โทร.086-5228366  เเผนที่ 

เวลาออก เวลาถึงค่าโดยสาร
11.3015.30155 บาท
14.0018.00155 บาท
16.0020.00155 บาท
  • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
  • บริษัทสมบัติทัวร์ สาขาวิภาวดี โทร.1215  เวลาทำการ ( 04.00 – 21.00 น. ) เเผนที่
  • บริษัทหัวหิน ปราณทัวร์ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ช่องที่ 7  โทร.086-5228366  เเผนที่ 

ตารางการเดินรถบัส หัวหิน – กรุงเทพฯ

โดยสมบัติทัวร์จุดขึ้นรถ บขส หัวหิน
บริษัทสมบัติทัวร์ บขส หัวหิน โทร.032-514-387 เวลาทำการ ( 07.00-19.00น. ) เเผนที่

เวลาออก เวลาถึงค่าโดยสาร
09.0013.00 จองตั๋วเลย
12.0016.00 จองตั๋วเลย
13.3017.30 จองตั๋วเลย
15.0019.00 จองตั๋วเลย

โดยหัวหิน ปราณทัวร์
บริษัทหัวหิน ปราณทัวร์ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน  โทร.085-9338840  เเผนที่ 

เวลาออก เวลาถึงค่าโดยสาร
03.00 07.00155 บาท
10.0014.00155 บาท
12.0016.00155 บาท

 

  • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
  • บริษัทสมบัติทัวร์ บขส หัวหิน โทร.032-514-387 เวลาทำการ ( 07.00-19.00น. ) เเผนที่
  • บริษัทหัวหิน ปราณทัวร์ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน  โทร.085-9338840  เเผนที่ 
บทความอื่นๆที่น่าสนใจบทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Send this to a friend