การเดินทาง

ตารางการเดินรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ – หัวหิน

อัพเดทข้อมูลตารางการเดินรถไฟสายใต้ของสถานีรถไฟหัวหิน 2023


ขบวนรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ – หัวหิน (ขาลงใต้)

ขบวนรถ ออกจากกรุงเทพ ถึงหัวหิน จองตั๋ว
43
รถด่วนพิเศษดีเซลราง
08:10 น. 12:05 น. จองตั๋วออนไลน์
171
รถเร็ว
13:10 น. 17:29 น. จองตั๋วออนไลน์
31
รถด่วนพิเศษ CNR
14:50 น. 18:57 น. จองตั๋วออนไลน์
37
รถด่วนพิเศษ
15:35 น. 19:56 น. จองตั๋วออนไลน์
45
รถด่วนพิเศษ
15:35 น. 19:56 น. จองตั๋วออนไลน์
169 รถเร็ว 16:10 น. 20:23 น. จองตั๋วออนไลน์
83 รถด่วน 17:30 น. 21:42 น. จองตั๋วออนไลน์
167 รถเร็ว 18:50 น. 23:29 น. จองตั๋วออนไลน์
85 รถด่วน 20:10 น. 00:42 น. จองตั๋วออนไลน์
39
รถด่วนพิเศษดีเซลราง
22:20 น. 02:14 น. จองตั๋วออนไลน์

ระบบติดตามขบวนรถ จองตั๋วรถไฟออนไลน์

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912  กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ งดให้บริการชั่วคราว


ขบวนรถไฟสายใต้ หัวหิน – กรุงเทพฯ (ขาเข้ากรุงเทพฯ)

ขบวนรถ ออกจากหัวหิน ถึงกรุงเทพ จองตั๋ว
168 รถเร็ว 01:37 น. 07:00 น. จองตั๋วออนไลน์
86 รถด่วน 02:40 น. 07:45 น. จองตั๋วออนไลน์
170 รถเร็ว 03:42 น. 08:25 น. จองตั๋วออนไลน์
84 รถด่วน 04:13 น. 09:25 น. จองตั๋วออนไลน์
44
รถด่วนพิเศษดีเซลราง
04:30 น. 08:45 น. จองตั๋วออนไลน์
172 รถเร็ว 05:29 น. 10:30 น. จองตั๋วออนไลน์
32
รถด่วนพิเศษ CNR
05:55 น. 10:50 น. จองตั๋วออนไลน์
38 รถด่วนพิเศษ 07:09 น. 12:05 น. จองตั๋วออนไลน์
46 รถด่วนพิเศษ 07:09 น. 12:05 น. จองตั๋วออนไลน์
40
รถด่วนพิเศษดีเซลราง
16:23 น. 20:30 น. จองตั๋วออนไลน์

ระบบติดตามขบวนรถ  จองตั๋วรถไฟออนไลน์ 

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912  กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ งดให้บริการชั่วคราว


รายละเอียดราคา

ระบบติดตามขบวนรถ  จองตั๋วรถไฟออนไลน์ 

Avatar photo
พวกเราหัวหินทาวน์ จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีดีๆเกี่ยวกับหัวหินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ คิดถึงหัวหิน คิดถึงพวกเรา หัวหินทาวน์