coverkk-hh-pk
การเดินทาง

ตารางรถบัส ขอนแก่น – หัวหิน – ภูเก็ต

ตารางการเดินรถบัส ขอนแก่น – หัวหิน  – ภูเก็ต

ให้บริการโดยสมบัติทัวร์ รถมาตรฐาน ก VIP

ออกจากขอนแก่น ถึงหัวหิน ถึงภูเก็ต จองตั๋วโดยสาร
15:30 น. 01:30 น. 12:19 น. จองเลย

ค่าโดยสารรถบัส ขอนแก่น – หัวหิน 935 บาท ,  ค่าโดยสารรถบัส ขอนแก่น –  ภูเก็ต 1,506 บาท

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
เวลาจำหน่ายตั๋ว ( 06.00 – 22.30 น. )
สมบัติทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3
โทรติดต่อ 043-471-577 เเผนที่

รถผ่าน – ชัยภูมิ, สระบุรี, บ้านตาขุน, ทับปุด, โคกกลอย, ถลาง, ท่าเรือ


ตารางการเดินรถบัส ภูเก็ต – หัวหิน – ขอนแก่น

ให้บริการโดยสมบัติทัวร์ รถมาตรฐาน ก VIP

ออกจากภูเก็ต ถึงหัวหิน ถึงขอนแก่น จองตั๋วโดยสาร
16:00 น. 01:00 น. 12:49 น. จองเลย

ค่าโดยสารรถบัสหัวหิน – ขอนแก่น 935 บาท ,  ค่าโดยสารรถบัส ภูเก็ต –  ขอนแก่น 1,506 บาท

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
เวลาจำหน่ายตั๋ว ( 08.00 – 19.00 น. )
สมบัติทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ตแห่งที่ 2
โทรติดต่อ 076-373-228,081-868-4148 เเผนที่

รถผ่าน – ท่าเรือ ถลาง โคกกลอย ทับปุด บ้านตาขุน สระบุรี ชัยภูมิ

Avatar photo
พวกเราหัวหินทาวน์ จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีดีๆเกี่ยวกับหัวหินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ คิดถึงหัวหิน คิดถึงพวกเรา หัวหินทาวน์