coverchiangrai
การเดินทาง

ตารางรถบัสเชียงราย – หัวหิน – ภูเก็ต

ตารางการเดินรถบัส เชียงราย – หัวหิน  – ภูเก็ต

ให้บริการโดยกรีนบัส รถมาตรฐาน V-Class

ออกจากเชียงราย ถึงหัวหิน ถึงภูเก็ต
15:00 06:30 16:40
19:00 10:00 20:40

ค่าโดยสารรถบัสเชียงราย – หัวหินเส้นทาง 780 เริ่มต้น  1,077 บาท  ( บัตรโดยสารขายในราคาปลายทางชุมพร )
เส้นทางนี้เที่ยวไปจากสถานีขนส่งเชียงราย 2 ให้บริการ 2 เวลาคือ 15.00 , 19.00  ไม่ได้ระบุวัน ผู้โดยสารจำเป็นต้องโทรเช็คกับทางกรีนบัสก่อนซื้อตั๋วโดยสารทุกครั้ง

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
เวลาจำหน่ายตั๋ว ( 06.00-20.00 , 07.00-19.00 )
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย 2
โทรติดต่อ 053-773550 , 062-3107322 เเผนที่

รถผ่านเชียงราย – พะเยา – เเพร่ – อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก – เพชรบุรี – หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – กระบี่ – พังงา –  ภูเก็ต

ตารางการเดินรถบัส ภูเก็ต – หัวหิน – เชียงราย

ให้บริการโดยกรีนบัส รถมาตรฐาน V-Class

ออกจากภูเก็ต ถึงหัวหิน ถึงเชียงราย
15:00 01:30 16:40

ค่าโดยสารรถบัสหัวหิน – เชียงราย เส้นทาง 780 เริ่มต้น  1,340 บาท  ( บัตรโดยสารขายในราคาต้นทางชุมพร )

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
เวลาจำหน่ายตั๋ว ( 09.00-13.00 , 18.00-21.00 )
ตัวเเทนจำหน่ายรถกรีนบัส
โทรติดต่อ 089-1710013 เเผนที่

รถผ่านภูเก็ต – พังงา – กระบี่ – สุราษฎร์ธานี – ชุมพร – ประจวบคีรีขันธ์ – หัวหิน – เพชรบุรี – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ – เเพร่ – พะเยา – เชียงราย

Avatar photo
พวกเราหัวหินทาวน์ จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีดีๆเกี่ยวกับหัวหินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ คิดถึงหัวหิน คิดถึงพวกเรา หัวหินทาวน์