ไกรลาศนิเวศ

ไกรลาศนิเวศ

ไกรลาศนิเวศ โครงการนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ และเพื่อให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสมบูรณ์ในป่าชายเลนค่ะ สถานที่สวยงาม สามารถมาเดินวิ่งออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ค่ะ

ในวัดเขาไกรลาศ เขาตะเกียบหัวหิน
032 536 536
Line@ :

Google Maps