จุดชมวิวเขาแดง อ.สามร้อยยอด

จุดชมวิวเขาแดง อีกหนึ่ง Unseen Thailand ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม เดินขึ้นเขาระยะทาง 750 เมตร ใช้เวลาราวๆ 20 นาที

อยู่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด

032 821 568

Google Maps