Air Space Hua Hin

Air Space Hua Hin

Air Space Hua Hin ร้านอาหาร และกาแฟ คาเฟ่มาแรงในหัวหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขาตะเกียบ เนรมิตความงามจากความว่างเปล่าขึ้นมาจนกลายเป็นร้านอาหารที่สวยงามโดดเด่นจนใครเห็นเป็นต้องหันมามอง

เขาตะเกียบหัวหิน จาก cicada ตรงไปเรื่อยๆจนเจอทางแยกตรงป้อมตำรวจ เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 500 เมตร ร้านอยู่ซ้ายมือ
063 916 0999
Line@ :

Google Maps

Send this to a friend