อัพเดทข่าวสาร

ชีวาศรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก และวันอาหารโลก

ชีวาศรม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก และวันอาหารโลก ร่วมกับ Friends of Chiva-Som นำโดย ซูซี่ เอลลิส ประธาน Global Wellness Institute และ แม็กซิมิลเลียน มุลเลอร์ เชฟระดับมิชิลินจากสวิตเซอร์แลนด์


18 ตุลาคม 2566 – ในเดือนตุลาคมนี้ มีวันสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพถึงสองวัน ได้แก่ วันสุขภาพจิตโลก หรือ World Mental Health Day ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม และวันอาหารโลก หรือ World Food Day ในวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี ชีวาศรม ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการเพื่อสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ทั้งที่ ชีวาศรม หัวหิน และ ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต โดยชีวาศรม ที่ประเทศกาตาร์

ในวันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ซูซี่ เอลลิส ประธานและผู้ก่อตั้ง Global Wellness Institute ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรระดับนานาชาติชั้นนำด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากทั่วโลกเป็นประจำทุกปี ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญในฐานะหนึ่งใน Friends of Chiva-Som แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพจิต แผลเป็นทางจิตใจ รวมถึงวิธีที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต ทางช่องทางออนไลน์ของ ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต โดยชีวาศรม

ซูซี่ เป็นผู้สนับสนุนที่จริงจังในการหาสมดุลแก่ชีวิต และมุ่งมั่นสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตและร่างกายแบบองค์รวม

วันอาหารโลก ซึ่งกำหนดให้เป็นวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งตรงกับแนวคิดหลักของชีวาศรม ที่เชื่อว่า อาหารคือรากฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ในปีนี้ ทีมงานชีวาศรม หัวหิน นำโดยเชฟใหญ่ สินชัย ศรีวิภา จึงร่วมมือกับอีกหนึ่ง Friends of Chiva-Som แม็กซิมิลเลียน มุลเลอร์ เชฟเดอคูซีน ประจำห้องอาหารระดับมิชิลินสองดาว พาวิญอง ตั้งอยู่ที่โรงแรมบาร์ออลัค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางมาเพื่อร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำอาหารให้แก่นักเรียนและคุณครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง พฤติกรรมการทานอาหารที่ถูกต้อง การเลือกอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและความแข็งแรง การเลือกวัตถุดิบในท้องถิ่น การทำอาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อยร่วมกับนักเรียน นอกจากนี้ ก่อนหน้าวันกิจกรรม ทีมสวนของชีวาศรม หัวหิน ได้เดินทางเข้าไปปรับปรุงสวนผักปลอดสารพิษของโรงเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านโภชนาการที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาสังคมในรุ่นถัดไป และเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน

นับตั้งแต่ก่อตั้งรีสอร์ตแห่งแรกที่หัวหินเกือบสามทศวรรษ ชีวาศรมเชื่อว่า สุขภาพที่ดีของบุคคลต้องดำเนินควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ดังนั้น ชีวาศรมจึงดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งผ่านความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่คนในชุมชน และกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนในปี 2566 จึงได้จัดแคมเปญ Friends of Chiva-Som จับมือร่วมกับผู้มีชื่อเสียงและผู้สนับสนุนที่มีแนวคิดร่วมกัน ทำกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของสังคมร่วมกันในโอกาสต่างๆ

“สุขภาพและความเป็นอยู่ทีดี ไม่ใช่หมายถึงแค่เพียงกายภาพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงจิตใจและอารมณ์ เรารู้สึกซาบซึ้งอย่างมากที่คุณซูซี่ ซึ่งเป็นผู้นำด้านเวลเนสที่ได้รับการยอมรับระดับโลก มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์โดยตรงแก่สังคมร่วมกับเรา” ไฮริช โมริโอ ผู้จัดการทั่วไป ซูลาล เวลเนส รีสอร์ต กล่าว

“ชีวาศรม เราตระหนักถึงบทบาทของอาหารที่มีผลที่สำคัญต่อสุขภาพของเรา อาหารไม่เพียงแต่เสริมสร้างร่างกาย หากยังเป็นสิ่งที่ผูกพันชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ขอขอบคุณเชฟสินชัยและเชฟแม็กซิมิลเลียนอย่างมากที่เห็นคุณค่าและร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ที่จะเติบโตด้วยความเข้าใจด้านโภชนาการและสร้างนิสัยที่ดีในการกินอาหารที่มีประโยชน์” ไวปัญญา คงขวัญยืน ผู้จัดการทั่วไป ชีวาศรม หัวหิน ร่วมกล่าว

สุขภาพที่ดีของชุมชมและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักในทุกสิ่งที่ชีวาศรมปฏิบัติและยึดถือเสมอมา ชีวาศรมจึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น ตลอดปี อาทิ การปลูกป่า การออกหน่วยแพทย์ในชุมชนห่างไกล การจัดงานวิ่งหัวหินมาราธอน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีสอร์ตของชีวาศรม และกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้ที่ www.chivasom.com

Avatar photo
พวกเราหัวหินทาวน์ จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีดีๆเกี่ยวกับหัวหินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ คิดถึงหัวหิน คิดถึงพวกเรา หัวหินทาวน์