อัพเดทข่าวสาร

ชีวาศรมแนะนำโปรแกรมเพื่อสุขภาพ “ให้คำปรึกษาด้านธรรมชาติบำบัด และโภชนาการสำหรับเด็ก”

4 มกราคม 2566 หัวหิน ประเทศไทย ชีวาศรม หัวหิน รีสอร์ตเพื่อสุขภาพ ผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และผู้ชนะเลิศอันดับ 1 Best Destination Spa in the World จาก Conde Nast Travel Reader’s Choice Awards เปิดตัวโปรแกรมใหม่ บริการให้คำปรึกษาด้านธรรมชาติบำบัด และโภชนาการที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ พร้อมให้การต้อนรับ เพเชียน แซงวา (Patience Sangwa)” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ธรรมชาติบำบัดคคนใหม่ประจำรีสอร์ต


ชีวาศรม หัวหิน

ช่วงชีวิตวัยเด็กนั้นเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในหลายระดับ ไม่เพียงแต่ร่างกายจะเติบโตและพัฒนาในลักษณะต่างๆ เท่านั้น แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตได้รับการสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลานามัยจึงเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับเด็กในการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกาย และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และแบบแผนเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การให้คำปรึกษาออนไลน์จะช่วยให้ผู้ปกครองรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลบุตรหลาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านโภชนาการ การนอน รวมถึงพัฒนาการทางด้านจิตใจและร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้น ศาสตร์ธรรมชาติบำบัด (Naturopathy) ยังถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เพราะเป็นวิธีที่อ่อนโยน ไม่รบกวนระบบการทำงานของร่างกาย และยังมุ่งเน้นเรื่องการหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บป่วยหรือความไม่สบายของเด็กเป็นหลัก ถือเป็นหลักการทำงานที่ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างความแข็งแรงตามธรรมชาติ พร้อมช่วยให้เด็กให้มีองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการเติบโตไปเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีและมีความสุข

นอกจากโปรแกรมใหม่แล้ว ชีวาศรมยังต้อนรับ เพเชียน แซงวา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดชาวแอฟริกาใต้ โดยเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 ใบจากมหาวิทยาลัยแห่งเวสเทิร์นเคป (University of the Western Cape) ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทางเลือก และสาขาธรรมชาติบำบัด หลังจากนั้นจึงเข้ารับการฝึกฝนทักษะทางคลินิกที่เมืองเคปทาวน์ เมืองหลวงของแอฟริกาใต้ และได้รับการรับรองจากสภาบุคลากรสหวิชาชีพแห่งแอฟริกาใต้ (Allied Health Professionals Council of South Africa)

เพเชียน แซงวา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดชาวแอฟริกาใต้

ในฐานะแพทย์เฉพาะทางด้านธรรมชาติบำบัดประจำชีวาศรม เพเชียนจะค้นหาปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเกิดสุขภาวะที่ดีของผู้รับบริการ และช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายด้านสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น เธอจะใช้การวิเคราะห์และดูแลด้านโภชนาการ สุขภาพจิต การนอนหลับ การออกกำลังกาย และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับให้คำแนะนำถึงหลักการปรับตัว ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมในลักษณะนี้จะทำให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลสุขภาพของตนเอง ได้มีโอกาสสำรวจแง่มุมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงกำจัดปัจจัยเสี่ยง ที่บั่นทอนสุขภาพไปพร้อมๆ กัน

เพเชียนกล่าวเสริมว่า เธอมีความหลงใหลและเชื่อมั่นในการผลักดันให้ผู้เข้ารับบริการของเราก้าวไปในเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อสุขภาวะที่ดีในทุกๆ ด้านของชีวิต โดยจะเน้นให้พวกเขาเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์

“ประสิทธิภาพการทำงานของทุกอวัยวะในร่างกายล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผลทำงานต่อกัน เช่นเดียวกับที่สุขภาพของแต่ละคนนั้นจะสัมพันธ์กับปัจจัยอีกมากมายที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพโดยรวม เราจึงพบว่าโรคร้ายต่างๆ มักจะเกิดขึ้นเมื่อระบบในร่างกายขาดสมดุลขึ้นมานั่นเอง ดังนั้นฉันจึงอยากให้คำแนะนำที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความสมดุลอย่างครบถ้วน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะช่วยให้ทุกท่านบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาวะของตนเองได้ในที่สุด”

การให้คำปรึกษาด้านธรรมชาติบำบัดและโภชนาการออนไลน์สำหรับเด็ก 50 นาที ราคา 2,700 บาท++ โดยราคาเปิดตัวนี้สำหรับเข้ารับคำปรึกษาก่อน 31 มีนาคม 2566 ส่วนการให้คำปรึกษาด้านธรรมชาติบำบัดและโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ 50 นาที ราคา 3,850 บาท++


ติดต่อชีวาศรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองห้องพัก กรุณาติดต่อชีวาศรมได้ที่ โทร. 032 536 536 อีเมล reservations@chivasom.com หรือบัญชีไลน์ทางการ @chivasom เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.chivasom.com และติดตามข่าวสารได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม @chivasomhuahin

Avatar photo
พวกเราหัวหินทาวน์ จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีดีๆเกี่ยวกับหัวหินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ คิดถึงหัวหิน คิดถึงพวกเรา หัวหินทาวน์