สาระน่ารู้

ชวนรู้จักระบบบริหารงาน Digital Workflow

ในยุคดิจิทัล การทำงานแบบเดิม ๆ เริ่มล้าสมัย จึงทำให้ธุรกิจต่าง ๆ หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับความนิยม คือ ระบบบริหารงาน Digital Workflow

ระบบบริหารงาน Digital Workflow คือ ระบบดิจิทัลที่ช่วยจัดการกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ในปัจจุบัน ระบบ Digital Workflow มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร วันนี้จะชวนคนทำงานยุคใหม่ มารู้จักกับระบบบริหารงาน Digital Workflow ให้มากขึ้น

Digital Workflow คือ ระบบบริหารงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยจัดการกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในองค์กร ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต

ระบบบริหารงาน Digital Workflow ทำงานอย่างไร?

ระบบ Digital Workflow ทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาช่วยจัดการงานต่างๆ แทนวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การใช้กระดาษ การส่งอีเมล การโทรศัพท์ ฯลฯ

ตัวอย่างระบบ Digital Workflow

 • ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) ช่วยให้องค์กรจัดการเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว
 • ระบบการอนุมัติเอกสาร (Document Approval System) ช่วยให้องค์กรจัดการกระบวนการอนุมัติเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษ
 • ระบบติดตามงาน (Task Management System) ช่วยให้องค์กรติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication System) ช่วยให้องค์กรสื่อสารภายในได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ข้อดีของการใช้ระบบบริหารงาน Digital Workflow

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ช่วยให้องค์กรทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร
 • ลดต้นทุน: ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • เพิ่มความโปร่งใส: ช่วยให้องค์กรติดตามงานต่างๆ ได้อย่างโปร่งใส
 • เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน: ช่วยให้พนักงานทำงานได้สะดวก รวดเร็ว

ตัวอย่างการใช้งานระบบ Digital Workflow

 • แผนกทรัพยากรบุคคล: ใช้ระบบ Digital Workflow ในการจัดการเอกสารใบสมัครงาน การลาพักร้อน การเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • แผนกการเงิน: ใช้ระบบ Digital Workflow ในการจัดการใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน การโอนเงิน
 • แผนกขาย: ใช้ระบบ Digital Workflow ในการจัดการข้อมูลลูกค้า การติดตามงานขาย การทำใบเสนอราคา
 • แผนกการตลาด: ใช้ระบบ Digital Workflow ในการจัดการแคมเปญการตลาด การจัดการสื่อ

การนำระบบ Digital Workflow มาใช้

 • องค์กรควรวิเคราะห์กระบวนการทำงาน existing
 • เลือกระบบ Digital Workflow ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
 • ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้ระบบ Digital Workflow ได้อย่างถูกต้อง
 • ติดตามผลการใช้งาน และปรับปรุงระบบ Digital Workflow อยู่เสมอ

ระบบบริหารงาน Digital Workflow เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่เข้ามาปฏิวัติการทำงานในยุคดิจิทัล ช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และทรัพยากร คุณพร้อมแล้วหรือยัง ที่จะนำระบบ Digital Workflow เข้ามาพัฒนาองค์กรของคุณ? มาเริ่มต้น การทำงานอย่างชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัล ด้วยการเลือกระบบ Digital Workflow

Avatar photo
พวกเราหัวหินทาวน์ จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีดีๆเกี่ยวกับหัวหินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ คิดถึงหัวหิน คิดถึงพวกเรา หัวหินทาวน์