สาระน่ารู้

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อกองทุนรวม ลดหย่อนภาษี

การเลือกซื้อกองทุนรวม ลดหย่อนภาษีเป็นวิธีการจัดการภาษี และการออมเงินที่หลาย ๆ คนเลือกใช้เพราะให้ความคุ้มค่าหลายด้าน อีกทั้งยังเลือกซื้อได้ง่าย เพราะปัจจุบันนี้สามารถซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคาร และการลงทุนได้แล้ว วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับกองทุนรวมที่ลดหย่อนภาษีได้กัน


กองทุนรวมลดหย่อนภาษี มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

 1. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) : กองทุนรวมที่เน้นการออมระยะยาว และเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที่หมดอายุไปเมื่อปี 2562
 • ซื้อกองทุนรวม SSF เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท (และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท)
 • ถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
 • ลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 1. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) : กองทุนรวมที่เน้นการออมเพื่อวัยเกษียณ
 • ซื้อกองทุนรวม RMF เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท)
 • ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก และขายได้ตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย แต่ต้องเน้นการลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อกองทุนรวม ลดหย่อนภาษี ควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายการลงทุนของตนเองได้


แนวทางการเลือกซื้อกองทุนรวม ลดหย่อนภาษี

 1. พิจารณาเป้าหมายการลงทุน

ควรพิจารณาเป้าหมายการลงทุนของตนเองก่อนว่าต้องการออมเงินเพื่ออะไร เช่น เพื่อเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว เพื่อใช้ยามเกษียณ หรือเพื่อสร้างรายได้เสริม เป็นต้น เมื่อทราบเป้าหมายการลงทุนแล้ว ก็จะสามารถเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับเป้าหมายได้

 1. พิจารณาความเสี่ยง

ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองก่อนเลือกกองทุนรวม โดยผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ส่วนผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำอาจเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน

 1. พิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ควรศึกษาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนรวมแต่ละกองทุน เพื่อให้ทราบว่ากองทุนรวมนั้นๆ มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ผลตอบแทนย้อนหลัง มูลค่าหน่วยลงทุน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง เป็นต้น

 1. ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมอย่างรอบคอบ

ควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวมอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

 1. กระจายการลงทุน

ไม่ควรลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว ควรกระจายการซื้อกองทุนรวม ลดหย่อนภาษีหลายๆ กองทุน เพื่อให้ลดความเสี่ยงจากการขาดทุน

Avatar photo
พวกเราหัวหินทาวน์ จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีดีๆเกี่ยวกับหัวหินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ คิดถึงหัวหิน คิดถึงพวกเรา หัวหินทาวน์